Sibelga 2016 Jaarverslag Klaar voor de toekomst

Klaar voor de toekomst

Op weg naar slimme energie

Het energielandschap is volop in beweging. Het traditionele beheer van de technische infrastructuur werd enkele jaren geleden al uitgebreid met het beheer van de informatie rond de leveringspunten en verbruiksgegevens. Vandaag kunnen we ook de aanpassing aan de digitale transformatie en de begeleiding van de overgang naar een koolstofarme samenleving niet negeren. En er dienen zich nog meer ingrijpende veranderingen aan: met slimme infrastructuur (Smart Grid en Smart Meters) is iedereen gebaat, en de openbare besturen krijgen ondersteuning op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Allemaal zaken die wij heel concreet aan het voorbereiden zijn.

Sibelga 2016 Jaarverslag De nieuwe technologieën integreren

01De nieuwe technologieën integreren

Of het nu gaat om de constructie of exploitatie van de netten of de installatie van meters, wij blijven inzetten op de uitbouw van slimme infrastructuur met het oog op energieperformantie.

Meer weten

Dimming, led, sturing vanop afstand ...: allemaal innovaties op het vlak van verlichting die we bestudeerden voor het opstellen van onze roadmap voor de toekomst.

Sibelga 2016 Jaarverslag De nieuwe technologieën integreren
Sibelga 2016 Jaarverslag De energietransitie omkaderen

02De energietransitie omkaderen

Als enige distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor het gewest en als erkend energie-expert, is er voor Sibelga een hoofdrol weggelegd wat het bijdragen tot de energietransitie betreft.

Meer weten
  • 5,900 ton

    CO2 vermeden dankzij het park voor warmte-krachtkoppeling dat door Sibelga wordt geëxploiteerd