01

De nieuwe technologieën integreren

Er zijn meer dan 1,2 miljoen leveringspunten voor gas en elektriciteit. Goed kunnen anticiperen op technologische veranderingen is dus de boodschap.

Of het nu gaat om de constructie of exploitatie van de netten of de installatie van meters, wij zijn blijven inzetten op de uitbouw van slimme infrastructuur met het oog op energieperformantie.

Ons glasvezelnet

In 2016 werden de eerste terminals voor glasvezel in bedrijf gesteld in de leveringsposten. Sibelga legt namelijk geleidelijk haar eigen telecommunicatienet aan om de leveringsposten elektriciteit en de ontvangststations gas vanop afstand te controleren. Zo houdt ze de beschikbaarheid, bedrijfszekerheid en cyberveiligheid in de hand: een cruciale troef bij een zware storing of black-out. Met Irisnet werd ook een partnership afgesloten voor de uitwisseling van glasvezelverbindingen. Dat zal het mogelijk maken alle scholen van het Brusselse gewest met elkaar te verbinden.

Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag De nieuwe technologieën integreren

Meterkasten specifiek om de verandering voor te bereiden

Sinds september 2016 moet een nieuw type meterkast, ontworpen door Sibelga, verplicht geïnstalleerd worden in nieuwe gebouwen of bij grote renovaties. De kast heeft een insteekmodule die het makkelijk maakt om een meter te vervangen, zonder daarvoor de stroomtoevoer te onderbreken. Een goede manier om de komst van de slimme meter voor te bereiden. Via specifieke communicatie werden de elektriciens die actief zijn in Brussel, zo goed mogelijk over die veranderingen geïnformeerd.

Smart Ready

In 2016 werden de voorbereidingen getroffen om meters van het type ‘Smart Ready’ te installeren bij grote renovaties en nieuwe constructies, conform de Europese richtlijn 2012/27/EU. Die meters hebben een lokale poort zodat de klant zijn verbruik in realtime kan opvolgen. De slimme functies, zoals de meterstandopname vanop afstand en het openen en sluiten vanop afstand, worden pas geactiveerd als daar een aangepast wettelijk kader voor bestaat binnen het Gewest.

Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag De nieuwe technologieën integreren

De openbare verlichting van morgen

Om ons aanbod op het vlak van openbare verlichting te verbeteren, hebben we de verschillende technologische opties grondig onderzocht. Tijdelijke verlaging van de lichtstroom (dimming), sturing van de lichtpunten vanop afstand (Intelligent Street Lighting) of leduitrusting: alle innovaties passeerden de revue. Dat deden we om de doelstellingen inzake verlaging van het energieverbruik te behalen en de kosten voor de openbare verlichting te optimaliseren, maar ook om de dienstverlening aan de gebruikers te verbeteren.  Op basis van die studie stelden we onze roadmap voor de openbare verlichting op voor de komende tien jaar. Zo zijn we sinds dit jaar overgeschakeld op elektronische ballasten <lien vers chapitre 1> en voorzien we de installatie van een systeem om elke lamp afzonderlijk aan te sturen en storingen op te sporen. Een veralgemeende invoering van ledverlichting is daarentegen niet aan de orde de komende jaren. De redenen daarvoor zijn de bedrijfszekerheid en de exploitatiemodaliteiten en -kosten.

Een nieuwe dispatching

Dit jaar zijn de herinrichtingswerken op logistiek vlak gestart, en de IT-ontwikkelingen om alle applicaties van het bedrijfsvoeringscentrum van Sibelga (dispatching) te vernieuwen. Zo zullen wij binnenkort beschikken over één van de modernste systemen van Europa voor controle en sturing van de netten. We zullen precies kunnen bepalen welke klanten getroffen zijn door plaatselijke storingen en hen optimaal kunnen informeren.

Sibelga 2016 Jaarverslag