Sibelga 2016 Jaarverslag Gedreven teams

Gedreven teams

Netbeheerder, maar toch bovenal een organisatie ten dienste van haar klanten, zowel particulieren als ondernemingen en energieleveranciers.

Meteropnemer of calltaker, technicus, businessanalist of expert nieuwe technologieën, elke dag opnieuw zetten onze ± 1000 medewerkers zich in om te zorgen voor een kwalitatieve energieservice, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Wij zijn ons bewust van het waardevolle en kwalitatieve werk dat zij afleveren, en zetten volop in op hun veiligheid en ontwikkeling.

993 medewerkers

 • mannen
 • vrouwen

Leeftijd

 • - 25 jaar
 • 25-34 jaar
 • 35 - 44 jaar
 • 45 - 54 jaar
 • 55 jaar en +

Anciënniteit

 • 0-5 jaar
 • 6-15 jaar
 • 16-25 jaar
 • 26-35 jaar
 • 35 jaar en +

Departementen

 • Contact met de klanten
 • Technisch beheer van de netten
 • Administratieve ondersteuning, IT…
 • Asset Management

Elke Sibelga-medewerker heeft gemiddeld 26 uur niet-technische en 13 uur technische opleiding kunnen volgen.

Kwaliteit HR-beleid bekroond

Sibelga werd voor het zevende jaar op rij uitgeroepen tot Top Employer. Een erkenning waarmee het Top Employers Institute ondernemingen bekroont die optimale omstandigheden creëren voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van hun werknemers. Sociale voordelen, opleiding, competentiebeheer of interne mobiliteit, het wordt allemaal uitgebreid geanalyseerd tijdens de audit van het gevoerde HR-beleid.

Sibelga 2016 Jaarverslag Gedreven teams

Technische beroepen in de kijker

Elektricien, elektronicus, (elektro)mechanicus, lasser, burgerlijk ingenieur of informaticus: stuk voor stuk opleidingen met mooie toekomstperspectieven. Tijdens workshops in onze partnerscholen gaven onze wervingsexperts de studenten advies voor hun zoektocht naar werk en stelden ze de beroepen voor die verband houden met het beheer van de distributienetten. De leerlingen van 3 technische scholen en de deelnemers aan de programma’s van Bruxelles Formation of de VDAB kwamen langs voor een bezoek. Een ideale gelegenheid voor hen om het potentieel van onze technische beroepen te ontdekken, en de aantrekkelijkheid van Sibelga als werkgever.

Sibelga 2016 Jaarverslag

Tewerkstelling bevorderen

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers. Onze teams zijn dus regelmatig te vinden op tal van jobbeurzen, zoals de beurzen georganiseerd door de gemeenten. De Joblente is daar een voorbeeld van. In samenwerking met Actiris en Bruxelles Formation, bieden we jonge Brusselse werklozen de kans om een instapstage te lopen. In 2016 konden 11 onder hen beroepservaring opdoen. Voor 2 van die stagiairs heeft dat zelfs geleid tot een contract van bepaalde duur in onze onderneming.

Sibelga 2016 Jaarverslag

Voorrang aan veiligheid

Elektriciteit, gas, maar ook werven of hantering van materieel: aan onze beroepen is een reëel risico op ongevallen verbonden. Het aantal ongevallen was aanzienlijk gedaald in 2015, maar die tendens heeft zich helaas niet verdergezet in 2016. Er heeft zich gelukkig geen ernstig ongeval met de fluïda gas en elektriciteit voorgedaan. Toch herinneren de 17 arbeidsongevallen met ongeschiktheid, te wijten aan valpartijen, hantering van materieel of elementen met betrekking tot de werkomgeving, er ons aan dat waakzaamheid geboden blijft. We voorzien onder meer in opleidingen over ongevallenpreventie voor onze nieuwe medewerkers.

Sibelga 2016 Jaarverslag

Energize yourself

Omdat een evenwichtige levensstijl mee aan de basis ligt van welzijn op het werk, zetten we dit jaar een interne bewustmakingscampagne op het getouw. Een eerste luik van die campagne spitst zich toe op lichaamsbeweging. Via een gids en een website krijgen onze medewerkers voortaan tips en oefeningen die ze makkelijk op het werk kunnen toepassen. Op onze site werden ook oefeningensessies gehouden. Die waren niet alleen deugddoend, ze zorgden ook voor een gezellige sfeer onder collega’s.

Sibelga 2016 Jaarverslag