04

Resultaten ten bate van onze klanten

Onze voortdurende inspanningen om de kwaliteit te verbeteren, hebben in 2016 zeer positieve resultaten opgeleverd voor onze klanten. Zo zijn de tarieven verlaagd en neemt de duur van storingen voortdurend af. Daarnaast worden de interventies voor herstellingen ook steeds sneller uitgevoerd.

Een nieuwe tariefverlaging

Na de tariefverlaging van 2015, zullen de klanten van Sibelga in 2017 een nieuwe tariefverlaging op de kosten voor de energiedistributie genieten. Het gaat om een verlaging van 5%. Die verlaging vloeit voort uit een overeenkomst met Brugel, de Brusselse energieregulator. Sibelga wordt immers gefinancierd als een onderneming, met name met geleende en eigen middelen die bezoldigd worden volgens voorwaarden die door de regulator vastgelegd worden. De tariefverlaging is dus het resultaat van het goede financiële beheer van Sibelga. En daar plukken onze klanten rechtstreeks de vruchten van.

Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag Storingen hoogspanning: een historisch record

Storingen hoogspanning: een historisch record

Wat de storingen op het hoogspanningsnet van Sibelga betreft, dat zijn storingen die een hele wijk treffen, klokten we dit jaar af op een historisch record: 9 minuten en 13 seconden per jaar per klant. De inspanningen die we de voorbije jaren op het vlak van infrastructuur en diensten geleverd hebben, werpen dus hun vruchten af. Onze doelstelling: 10 minuten tegen 2020!

Herstellingen uitgevoerd binnen de termijnen

Voor de veiligheid en de gezelligheid in de stad is een kwalitatieve openbare verlichting onmisbaar. Onze reactiviteit als er zich storingen voordoen, is dus van essentieel belang. Hoewel het aantal storingen hoger lag (bijna 9 100), leverden onze diensten en onze onderaannemers dit jaar even goede, en zelfs betere prestaties op dat vlak. In meer dan 95% van de gevallen voerden ze de herstellingen uit binnen de termijnen die met de gemeenten zijn overeengekomen: vijf werkdagen voor een geïsoleerd defect en twee voor een uitgebreidere storing.

Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag

Aantal gaslekken in dalende lijn

In de periode 2000-2016 telden we drie keer minder gaslekken op de lagedrukleidingen. Het aantal lekken per 100 aftakkingen daalde dan weer met de helft. Het programma voor de vervanging van leidingen in gietijzer en vezelcement, dat in 2014 ten einde liep, heeft daar ruimschoots toe bijgedragen. Bij de start ging het om meer dan 500 km leidingen, terwijl het gasnet lage druk uit ongeveer 2300 km leidingen bestaat. Sibelga heeft van die werken gebruikgemaakt om ook de oude aftakkingen te vervangen.

Sibelga 2016 Jaarverslag