03

Gerichtere informatie

Wij staan borg voor de energiebevoorrading van alle Brusselaars. Wij zijn ons dan ook bewust van het belang om aan hun zijde te staan als die service het even laat afweten om administratieve of technische redenen.

Dit jaar namen we verschillende initiatieven om hen beter te informeren en hun situatie beter te begrijpen.

Sibelga 2016 Jaarverslag De klanten zonder contract de weg wijzen

De klanten zonder contract de weg wijzen

Bij een verhuizing sluit de bewoner die de woning verlaat, zijn contract bij zijn leverancier af. Maar misschien sloot de nieuwe bewoner geen leveringscontract op zijn naam af. Het risico bestaat dan dat Sibelga de meters sluit op verzoek van de leverancier. Daarnaast riskeert de nieuwe bewoner ook een bijkomende kost te moeten betalen voor het heropenen van de meters. Dat zijn kritieke situaties die Sibelga zoveel mogelijk wil beperken. Daarom stuurt ze een technicus ter plaatse met een bericht waarin de onbekende klant verzocht wordt zich kenbaar te maken op de website om zijn situatie te regulariseren. Niet enkel dat bericht, maar ook de webpagina’s over de te ondernemen stappen bij een verhuizing werden helemaal herbekeken. Er is nu ruimte voor begeleiding op maat en zeer didactische praktische tools.

Vlottere melding van storingen

Verschillende keren moeten bellen voor een stand van zaken over een storing op het net, dat behoort nu tot het verleden. Alle storingen op het hoogspanningsnet, dat zijn storingen die een hele wijk treffen, worden voortaan gepubliceerd op de website, de mobiele applicatie en de Twitteraccount van Sibelga. De klanten kunnen er zelfs nagaan welke straten er precies getroffen zijn en hoe ver het staat met de oplossing van het probleem.

Sibelga 2016 Jaarverslag

De omwonenden bijstaan

Bij de start van de grote werken in het kader van de Zuidverbinding tussen het transmissie- en het distributienet in het zuiden van Brussel, wil Sibelga de omwonenden zo goed mogelijk informeren. Daartoe zette ze heel wat middelen in: huis-aan-huisberichten, een telefoonnummer en een specifiek e-mailadres, een website en de aanstelling van een bemiddelaar. Die bemiddelaar is elke dag op het terrein aanwezig. Hij luistert naar de omwonenden om er zeker van te zijn dat de werf hun activiteiten niet in het gedrang brengt. Waar mogelijk staat hij hen ook bij om die zaken praktisch te regelen.

Sibelga 2016 Jaarverslag

Steun aan kwetsbare klanten

Energiearmoede is een belangrijke uitdaging geworden in het Brusselse gewest. Wij verwelkomden op ons kantoor de sociaal werkers van de 19 OCMW’s van het gewest dan ook voor drie nieuwe modules van een opleiding ‘Energie & Water’. Om hen te helpen bij hun sociaal werk, maakten we hen wegwijs in de technische aspecten van een gas- en elektriciteitsinstallatie, maar ook energiebesparing kwam aan bod. Dit jaar gaven we opnieuw workshops tijdens de Energiedagen die door een aantal OCMW’s, m.n. van Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek, werden georganiseerd.

Sibelga 2016 Jaarverslag