02

De stadsontwikkeling vereenvoudigen

Brussel verandert in razendsnel tempo. Dit jaar kregen heel wat ambitieuze heraanlegprojecten concreet vorm.

Overal in het gewest gingen onze teams aan de slag om nieuwe voorzieningen op de gas- en elektriciteitsnetten aan te sluiten, en om van de heraanleg van openbare ruimtes gebruik te maken om infrastructuur te renoveren.

Sibelga 2016 Jaarverslag De stadsontwikkeling vereenvoudigen

Werfcoördinatie

In de gewestelijke ordonnantie van 3 juli 2008 werd de werfcoördinatie vastgelegd. Er mogen geen nieuwe werken op eenzelfde gedeelte van de openbare weg uitgevoerd worden binnen een periode van drie jaar na een werf. Van elke werf die een andere concessiehouder opstart op de openbare weg, maken onze teams dus gebruik om eventueel de installaties te vernieuwen.

De heraanlegwerken in het stadscentrum

Sibelga staat in voor de coördinatie tussen de verschillende concessiehouders in het kader van het grote project voor de heraanleg van de centrumlanen. De planning van de werken is afgestemd op de festiviteiten die er regelmatig plaatsvinden. Van aan het Fontainasplein tot aan de Beurs en op het De Brouckereplein werden de verouderde kabels en leidingen vervangen. Daarnaast werden ook nieuwe elektriciteitscabines geplaatst.

Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag

Het KoninginAstrid plein in een nieuw kleedje

Het KoninginAstrid plein in Jette, beter bekend als het Spiegelplein, wordt in 2018 een voetgangerszone. Er komt ook een ondergrondse parking met 200 plaatsen. Onze teams verplaatsten er dit jaar elektriciteitskabels en ze renoveerden en transformeerden er een netcabine. Voor die cabine maken we gebruik van een nieuw communicatieprotocol tussen de installaties van de cabine en de BPL-technologie voor de communicatie met het bedrijfsvoeringscentrum.

Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag De opening van Docks Bruxsel

De opening van Docks Bruxsel

Voor Sibelga ging deze grote werf voor een nieuw winkel- en recreatiecentrum vlakbij de Van Praetbrug al van start vanaf 2015. Met de aansluiting op het elektriciteitsnet, de installatie van 18 hoogspanningscabines en de plaatsing van bijna 200 meters, werden de werken afgerond in 2016. De werken duurden drie jaar. Het winkelcentrum opende zijn deuren in oktober.

Chirec, niet zomaar een aansluiting

In Delta sloot Sibelga de nieuwe site van de ziekenhuisgroep Chirec aan op het gasnet in 2015. Ook voor elektriciteit is dat intussen gebeurd. Om de werking van een ziekenhuis te garanderen, was een bijzonder krachtige installatie nodig. Binnenkort wordt dit project vervolledigd met de bouw van niet minder dan 600 woningen en winkelruimtes.

Sibelga 2016 Jaarverslag

Erasmus Gardens: een nieuwe wijk

Het project Erasmus Gardens, vlakbij het ziekenhuis Erasmus in Anderlecht, voorziet in meer dan 1 000 woningen, een school met 500 plaatsen, een kinderdagverblijf en heel wat gemeenschappelijke voorzieningen. Sibelga is hier al sinds 2015 aan de slag. Ze voert haar werken uit naargelang de vorderingen die in de bouw van de site gemaakt worden. In 2016 hebben we de aanleg van 6 km kabels en 5 km leidingen voor de energiebevoorrading van de site grotendeels afgerond.

Sibelga 2016 Jaarverslag