01

De netten en de uitrusting moderniseren

Om de energiebevoorrading overal in de hoofdstad veilig te stellen, investeerde Sibelga ook dit jaar weer 82 miljoen euro in de modernisering van haar elektriciteits- en gasnetten.

Voor ons beleid van continue investeringen baseren wij ons op duidelijk afgelijnde strategische doelstellingen. Daardoor kunnen wij coherente investeringsprogramma’s opstarten. 2016 is het jaar geworden waarin wij onder meer het startschot gaven voor de werf Zuidverbinding, de grootste werf voor de uitbreiding van het gasnet in 10 jaar tijd, en voor de installatie van nieuwe uitrusting om vanop afstand de openbare verlichting in te schakelen en de overschakeling dag/nacht te maken voor het tweevoudig uurtarief.

Sibelga 2016 Jaarverslag De netten en de uitrusting moderniseren

Investeren voor de toekomst

Investeren doen we om tegemoet te komen aan de verzoeken van onze klanten en om defecte netcomponenten te vervangen. Maar daarnaast zijn er nog 5 doelstellingen die we daarmee nastreven:

1. Onze exploitatiekosten beheersen
2. De kwaliteit van de energievoorziening garanderen
3. De veiligheid permanent verbeteren
4. Ons schikken naar de wettelijke voorschriften
5. Een positief imago in stand houden

Zo analyseren wij alle gebeurtenissen die zich op de netten voordoen en leggen wij per uitrustingstype de nodige programma’s vast. Op dit ogenblik zijn dat er een vijftigtal, die over verschillende jaren lopen.

De nieuwe Zuidverbinding, niet zomaar een werf

De werf ‘Zuidverbinding’ is een project ‘buiten categorie’: 16 werffases, 2 nieuwe drukreduceerstations, 12 kilometer middendrukleidingen op het grondgebied van 4 verschillende gemeenten. Het project werd opgestart in juli om de gastoevoer veilig te stellen en om de omschakeling naar rijk gas voor te bereiden. Dat wordt mogelijk gemaakt door een bijkomende verbinding tussen het transmissienet van Fluxys en het distributienet in het zuiden van Brussel. Wij hebben er alles aan gedaan om de hinder die deze immense werf met zich brengt, te beperken en om het project aanvaardbaarder te maken voor de weggebruikers en de omwonenden: de werf opsplitsen in fases, opeenvolgende mobiliteitsplannen, de uitvoering bij voorkeur tijdens de schoolvakanties voorzien, een bemiddelaar, informeren op regelmatige basis enz. De werf vordert vlot en de strikte planning wordt nageleefd. Op dit ogenblik zijn we zelfs een stapje voor op de planning. Eind 2016 waren de aanlegwerken immers al voor 45% voltooid.

Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
Sibelga 2016 Jaarverslag
 • 30,000 m3

  aarde uitgegraven of aangevoerd op de werf Zuidverbinding

 • 50

  personen continu aan het werk voor onze aannemer

Sibelga 2016 Jaarverslag Een nieuwe centrale afstandsbediening

Een nieuwe centrale afstandsbediening

De openbare verlichting in- en uitschakelen en de overschakeling van dag- naar nachttarief of omgekeerd van meters met tweevoudig uurtarief, zijn allebei acties die vanop afstand bestuurd worden via centrale afstandsbediening, kortweg ‘CAB’. Sinds dit jaar neemt Sibelga deze activiteit geleidelijk van Elia over.

Sibelga 2016 Jaarverslag Stijgleidingen vervangen, een hele uitdaging

Stijgleidingen vervangen, een hele uitdaging

Onze teams vervingen 29 van de ± 60 elektrische stijgleidingen die gemoderniseerd moeten worden in meerdere gebouwen met sociale woningen in Anderlecht. Die stijgleidingen zijn meer dan 30 jaar oud en beantwoorden niet meer aan de recentste normen. Technisch gezien een uitdagende, maar wel een belangrijke opdracht om de veiligheid en de bedrijfszekerheid te garanderen van de stroomtoevoer tussen het openbare net en elke woning.

Sibelga 2016 Jaarverslag De netten en de uitrusting moderniseren

Onze investeringen in de netten

In 2016 bedroegen de investeringen van Sibelga in haar infrastructuur 82 miljoen euro. Het gaat daarbij zowel om investeringen op eigen initiatief, als investeringen naar aanleiding van verzoeken van klanten (die maken echter minder dan 15% van het totaal uit). Dat bedrag is hoofdzakelijk aan de gas- en elektriciteitsnetten besteed.

Investeringen

 • Elektriciteit
 • Gas
 • Algemene installaties

Gas details

 • Posten & cabines
 • Kabels
 • Aftakkingen
 • Meting
 • Glasvezel

Elektriciteit details

 • Posten & cabines
 • Kabels
 • Aftakkingen
 • Meting

Elektriciteit

 • 84

  'net'-cabines geplaatst/vervangen

 • 121 km

  kabels aangelegd

 • 1,210

  aftakkingen geplaatst/vervangen

 • 17,525

  meters geplaatst/vervangen

Gas

 • 17

  'net'-drukreduceerposten geplaatst/vervangen

 • 17 km

  leidingen aangelegd

 • 2,236

  aftakkingen geplaatst/vervangen

 • 12,486

  meters geplaatst/vervangen